Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν μια κατάκτηση της Οδοντιατρικής επιστήμηςκαι χρησιμοποιούνται για περισσότερα από τριάντα χρόνια με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, προσφέροντας λύσεις σύγχρονης και ασφαλούς προσθετικής αποκατάστασης μετά την απώλεια των δοντιών. Τα εμφυτεύματα είναι κυρίως βίδες από τιτάνιο υψηλής καθαρότητας, με ειδικά επεξεργασμένη επιφανειακή δομή, για ταχύτερη οστεοενσωμάτωση στο οστό των γνάθων.

Αντικαθιστούν την ρίζα του δοντιού, που έχει χαθεί, αποτελώντας το στήριγμα, ή τα στηρίγματα πάνω στα οποία θα στηριχθεί η στεφάνη ή η γέφυρα. Χρησιμοποιούνται επίσης ανάλογα με τον αριθμό που θα τοποθετηθούν, για την συγκράτηση ή την στήριξη κινητών επένθετων ολικών οδοντοστοιχιών.

Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων θεωρείται σήμερα η πιο σύγχρονη, ασφαλής και δοκιμασμένη μέθοδος προσθετικής αποκατάστασης των δοντιών που έχουν απολεσθεί, συγκριτικά δε με τις συμβατικές μεθόδους αποκατάστασης προσφέρουν πλεονεκτήματα ψυχολογικά, λειτουργικά και βιολογικά.

Σημαντικότερα από αυτά είναι:

  • Αποκαθιστούν την λειτουργικότητα και την αισθητική του στοματογναθικού συστήματος μετά την απώλεια των δοντιών, χωρίς την ανάγκη να θυσιαστούν υγιή φυσικά δόντια για στηρίγματα.
  • Συμβάλλουν μετά την τοποθέτησή τους και τη λειτουργική φόρτισή τους στη διατήρηση του φατνιακού οστού των γνάθων. Ενώ διαφορετικά είναι γνωστό, ότι μετά την απώλεια των δοντιών συμβαίνει ταχεία απορρόφηση του οστού.
  • Στις περιπτώσεις συγκράτησης ή στήριξης των εμφυτευμάτων κινητών ολικών οδοντοστοιχιών προσφέρουν βελτιωμένη σταθερότητα και συγκράτηση, αυξημένη μασητική ικανότητα και καλύτερη αισθητική αντίληψη

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία. Εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων η τεχνική flapless, μια τεχνική χωρίς τομές και ράμματα με απόλυτη επιτυχία εδώ και 10 χρόνια.

Η τεχνική αυτή παρέχει στους ασθενείς πλεονεκτήματα, όπως μικρότερη διάρκεια επέμβασης , απουσία πόνου και οιδήματος, ταχύτερη επούλωση, επιπλέον δεν απαιτεί 2η επέμβαση για την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων. Ακόμη πλεονεκτεί στην καλύτερη οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων, γιατί δεν επηρεάζεται η αιμάτωση της περιοχής, σύμφωνα με κλινικές μελέτες(βιβλιογραφία).
Στα περιστατικά, που η οστική επάρκεια είναι οριακή ή χρειάζεται εφαρμογή αναπλαστικών τεχνικών του οστού η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται με την κλασική χειρουργική τεχνική διάνοιξης με κρημνό

Προσθετική Εμφυτευμάτων

Η προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : Στις ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεςι και στις κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις. Οι ακίνητες μπορεί να είναι είτε συγκολλούμενες είτε κοχλιωτές. Παρακάτω εμφανίζονται ανά είδος οι αποκαταστάσεις αυτές

Η αποκατάσταση της απώλειας ενός δοντιού με εμφύτευμα είναι μία θεραπευτική επιλογή, που σήμερα έχει καταστεί κυρίαρχη, επειδή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα απέναντι στις κλασικές γέφυρες.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι, η αποφυγή τροχισμού φυσικών δοντιών, η διατήρηση των ιστών της ακρολοφίας, η μελλοντική αξιοποίηση αυτών, και η γρήγορη λύση, λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης στην άμεση εμφύτευση και φόρτιση. Το μόνο μειονέκτημα είναι, ίσως το κόστος. Το σχέδιο θεραπείας είναι απλό, όταν πρόκειται να εφαρμοσθεί στις οπίσθιες περιοχές των γνάθων, γίνεται απαιτητικό και δύσκολο όταν πρόκειται να εφαρμοσθεί στην πρόσθια αισθητική περιοχή - ειδικά δε όταν υπάρχει ουλικό χαμόγελο- λόγω των υψηλών αισθητικών απαιτήσεων. Βασικό κριτήριο της αισθητικής των προσθίων δοντιών είναι η συμμετρική εμφάνιση της οδοντοφυΐας, το χρώμα, ο όγκος και η αρμονία των μαλακών ιστών του περιοδοντίου. Κύρια πρόκληση για τον οδοντίατρο είναι να αποκαταστήσει αυτές τις φυσικές βιολογικές ισορροπίες, όταν ένα δόντι έχει χαθεί.

Το σχέδιο θεραπείας με εμφυτεύματα στην αποκατάσταση της μερικής νωδότητας είναι πιο εύκολο, γιατί τα γειτονικά δόντια καθιστούν εύκολο τον εντοπισμό της θέσης και τη φοράς τοποθέτησης των εμφυτευμάτων για τον επεμβαίνοντα.

Το είδος των προσθετικών αποκαταστάσεων είναι ακίνητες γέφυρες, συγκολλούμενες ή κοχλιωτές με στήριξη κατά προτίμηση αμιγή σε εμφυτεύματα. Η επιλογή μικτής στήριξης με εμφυτεύματα και φυσικά δόντια, στην περίπτωση που είναι επιθυμητή, γίνεται με την προϋπόθεση τα φυσικά δόντια (στηρίγματα) να είναι υγιή περιοδοντικά. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και στην περίπτωση χρήσης των εμφυτευμάτων στις προσθετικές αποκαταστάσεις της μερικής έλλειψης δοντιών είναι, η αποφυγή τροχισμού φυσικών δοντιών και η διατήρηση των ιστών της ακρολοφίας της γνάθου.

Ο βασικός σχεδιασμός στην αποκατάσταση της ολικής νωδότητας στην άνω και κάτω γνάθο με ακίνητη προσθετική εργασία, περιλαμβάνει την τοποθέτηση 6 ή περισσοτέρων κατά περίπτωση εμφυτευμάτων, τα οποία επιβάλλεται να τοποθετούνται με προσθετικά κριτήρια, προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Κάτω από προϋποθέσεις είναι δυνατή η ακίνητη προσθετική αποκατάσταση στην ολική νωδότητα, , με 5 εμφυτεύματα ή και με 4 στην κάτω γνάθο. Για να επιτύχουμε άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό να γίνει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο θεραπείας. Πρέπει να προηγείται προσεκτική μελέτη των ακτινογραφιών, των ανηρτημένων εκμαγείων, και με βοηθητικούς νάρθηκες να καθορίζεται η ακριβής θέση και κλίση των εμφυτευμάτων. Το σχέδιο θεραπείας είναι πιο εύκολο όταν δεν υπάρχει ατροφία στο οστό της γνάθου, γίνεται περιπλοκότερο στην εκτεταμένη ατροφία, γιατί πρέπει να αποκαταστήσουμε εκτός από τις μύλες των δοντιών και τις δομές του στόματος από τα ελλείμματα των σκληρών και μαλακών ιστών των γνάθων. Η αποκατάσταση τότε απαιτεί την εφαρμογή αυξητικών τεχνικών

Οι επένθετες οδοντοστοιχίες, που στηρίζονται σε εμφυτεύματα, αποτελούν μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση, με πολλά πλεονεκτήματα, απέναντι στα προβλήματα συγκράτησης και σταθερότητας των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, συγκριτικά με τις συμβατικές οδοντοστοιχίες είναι ψυχολογικά, λειτουργικά και βιολογικά, όπως βελτιωμένη σταθερότητα και συγκράτηση, αυξημένη μασητική ικανότητα, καλύτερη αισθητική αντίληψη και μειωμένη οστική απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας. Eίναι ιδανική λύση θεραπείας ολικά νωδών ασθενών, με εκτεταμένα ελλείμματα μαλακών και σκληρών ιστών, στους οποίους πρέπει να αποκατασταθούν εκτός από τις μύλες των δοντιών και οι δομές του στόματος από τις απώλειες των ιστών. Για να πραγματοποιηθεί τεχνικά μια επιεμφυτευματικά στηριζόμενη επένθετη οδοντοστοιχία, προτείνονται πολλά σχεδιαστικά μοντέλα, μέθοδοι, λύσεις και πολυάριθμα υλικά. Το σχέδιο θεραπείας απαιτεί 4 εμφυτεύματα για την άνω γνάθο και 2 τουλάχιστον για την κάτω γνάθο. Η στήριξη στις ολικές επί εμφυτευμάτων επένθετες οδοντοστοιχίες, προέρχεται κυρίως από τον βλεννογόνο, ενώ τα εμφυτεύματα συμβάλλουν στην συγκράτηση της οδοντοστοιχίας και λιγότερο στην στήριξή της. Υπάρχει και ο σχεδιασμός, πιο άκαμπτων κατασκευών, που δεν επιτρέπουν κινητικότητα ή περιστροφή των στοιχείων συγκράτησης, στις οποίες οι απαιτήσεις στήριξης από τα εμφυτεύματα είναι οι ίδιες με τις απαιτήσεις στήριξης των ακίνητων προσθετικών εργασιών.

Διατήρηση Αποτελέσματος

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την   μακροχρόνια επιτυχία των εμφυτευμάτων είναι η  φροντίδα τους με την εφαρμογή κατάλληλης καθημερινής στοματικής υγιεινής. Η στοματική υγιεινή δεν διαφέρει από την εφαρμοζόμενη υγιεινή στα φυσικά δόντια. Γίνεται  με κλασική ή ηλεκτρική οδοντόβουρτσα και ειδικά μεσοδόντια βουρτσάκια ή παρόμοια εξαρτήματα.

Σκοπός της καθημερινής στοματικής υγιεινής είναι η απομάκρυνση των υπολειμμάτων των τροφών και της μικροβιακής πλάκας από τις επιφάνειες των προσθετικών εργασιών και των εξαρτημάτων των εμφυτευμάτων. Η παραμονή της μικροβιακής πλάκας, μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή των ούλων γύρω από τα εμφυτεύματα, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρότερη (περιεμφυτευματίτιδα) και να προκαλέσει απώλεια του οστού γύρω από τα εμφυτεύματα.

Βασική προϋπόθεση,  για  την μακρόχρονη επιτυχία των εμφυτευμάτων είναι και  η εφαρμογή  ενός προγράμματος  επισκέψεων, που θα καθορισθεί από τον Οδοντίατρο. Στις επισκέψεις αυτές θα γίνεται έλεγχος για το επίπεδο  στοματικής υγιεινής των ασθενών, επανέλεγχος  των  αποκαταστάσεων, της υγείας των ούλων  και  της στοματική κοιλότητας, για την πρόληψη πιθανών φλεγμονών..

Κλείστε ένα ραντεβού!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και σύντομα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 14:30 -21:30
ΤΡ. - ΠΑΡ: 09:00 - 15:30
ΣΑΒ/ΚΟ: ΚΛΕΙΣΤΑ

Newsletter

Recent News

VIEW ALL
TOP